• Înființări de societăți: Prezentarea la Registrul Central și Registrul Provincial de Comerț, Redactarea statutului, depunerea actelor la organismele abilitate…
  • Modificarea statutului social, extinderea și reducerea capitalului, numirea și demiterea organelor administrative, dizolvare, lichidare, etc.
  • Depunerea documentelor de înființare.
  • Proceduri de faliment.
  • Consiliere și apărare juridică în materie comercială.