• Apărare juridică în Instanțe Comerciale și în fața  Organelor administrative (Judecătoriile economice, administrative, de concurență, etc.) comunitare  și locale.
  • Asistență juridică: Înființări de societăți comerciale, redactarea statutului, majorări și reduceri de capital, fuziuni, dizolvări, lichidări, transformări, întâlniri ale acționarilor, procese verbale ale companiei, modificări statutare, reuniuni ale acționarilor și responsabilități manageriale.
  • Consultanță pentru: Notari, Cartea Funciară și Registrul Comercial.
  • Asistența juridică în : Constituirea Societăților Comerciale, redactarea statutului social, creșteri și reduceri de capital, fusiuni, închideri, lichidări, transformări, consilii de administrație, ordine de zi, modificări de statut, responsabilități administrative.
  • Reprezentarea în fața Birourilor Notariale, a Registrului de Proprietate (Cartea Funciară) și Registrul Comercial.