• Definirea profilului fiscal cel mai convenabil pentru compania dvs.
 • Planificarea fiscală pe anul în curs și monitorizarea lui ulterioară.
 • Consultanță fiscală integrală.
 • Declarațiile trimestriale și anuale.
 • Legalizarea și prezentarea cărților contabile.
 • Gestionarea documentelor fiscale.
 • Calculul taxelor si impozitelor.
 • Calculul obligațiilor fiscale.
 • Impozitul pe venit.
 • Asistență tehnică și juridică în cazul inspecțiilor fiscale.
 • Cereri și amânări.
 • Reclamații și contestații la administrațiile locale, regionale și de stat.
 • Impozitări internaționale.
 • Îndrumări privind impozitarea specifică a anumitor activități de afaceri si situații.
 •  Analiza financiară privind crearea, transformarea, fuzionarea și lichidarea societăților și investițiilor imobiliare.